کلیدواژه‌ها = کشورهای اسلامی
تعداد مقالات: 3
1. آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-68

محمد سلیمانی؛ مرتضی اکبرزاده


2. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-58

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد


3. بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-106

حمید تابلی؛ اسما کوچک زاده