کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
تعداد مقالات: 23
1. «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 263-293

محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمد جواد رضائی


2. مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-272

عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی


3. نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-192

علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفا


5. مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی)

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-154

احمد شعبانی؛ مرتضی عربلو


6. مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی


7. روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-77

سید علی سبحانی ثابت؛ حسن سبحانی


8. اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-160

رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا


9. بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-36

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


10. تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 227-260

مهدی طغیانی؛ امین مرادی باصیری


11. عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-178

سیدمهدی زریباف؛ علی‌اکبر ناسخیان؛ علی سعیدی


12. کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-90

امیر خادم علیزاده؛ محمدحسین پورکاظمی؛ محسن کشاورز


16. بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-38

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


18. طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-91

ابراهیم فرج


19. بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 99-124

دکتر کیومرث سهیلی؛ دکتر محمد نقی نظرپور؛ سید میثم حسنیان


20. پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-37

محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی


21. جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 155-182

کامران ندری؛ وهاب قلیچ


22. معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 201-222

محمدرضا شاهرودی


23. درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 139-171

حسین عیوضلو