کلیدواژه‌ها = اسلام و محیط زیست
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 67-89

غلام رضا مصباحی مقدم؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر