کلیدواژه‌ها = مصرف
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-36

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


2. مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-157

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی


3. طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-91

ابراهیم فرج


4. الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 117-144

کیومرث سهیلی؛ سید میثم حسنیان