کلیدواژه‌ها = معرفت شناسی
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-95

محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ علیرضا سجادیه