کلیدواژه‌ها = عامل رضایت شخصی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 141-170

علی فرهادیان آرانی؛ بلال وثوق