کلیدواژه‌ها = رفتار مصرفی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-91

ابراهیم فرج