کلیدواژه‌ها = مصرف سعادت محور
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-91

ابراهیم فرج