کلیدواژه‌ها = مصرف در حد کفاف
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-141

علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفا