کلیدواژه‌ها = بانکداری اسلامی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-128

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر


2. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-118

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی


3. ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-198

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی


5. تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-91

حسین میسمی؛ سید عباس موسویان؛ محسن عبدالهی؛ حامد امرالهی