کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 78-116

رضا یارمحمدی؛ آذر عادل؛ غلامرضا مصباحی مقدم


2. بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-165

نیکو دولتی؛ ابوالفضل جعفری


3. چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 77-112

داود نصرآبادی؛ احمد شعبانی