کلیدواژه‌ها = اوراق صکوک اجاره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-165

نیکو دولتی؛ ابوالفضل جعفری