کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی زیست محیطی
تعداد مقالات: 1
1. سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 167-180

ابوالقاسم توحیدی نیا