کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 3
1. پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-148

ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا


2. رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-125

سیداحسان خاندوزی


3. جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-116

سید احسان خاندوزی