کلیدواژه‌ها = صکوک
تعداد مقالات: 4
1. اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-248

حسین شیرمردی احمدآباد


3. تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-191

زینب وثوقی؛ محمد واعظ برازانی؛ حجت اله عبدالملکی


4. تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-58

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان