کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-58

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان