کلیدواژه‌ها = ضریب جینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-58

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد


2. نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-101

صادق بختیاری؛ حسین میسمی؛ محمد سلیمانی