کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 2
1. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-90

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی رعایائی؛ مهدی همتیان


2. نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-101

صادق بختیاری؛ حسین میسمی؛ محمد سلیمانی