کلیدواژه‌ها = نظام مالی اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-38

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی