کلیدواژه‌ها = اثرات دستمزد بر متغیرهای اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-64

احمد شعبانی؛ محمدمهدی نجفی علمی