کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112

هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحد


2. بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-106

حمید تابلی؛ اسما کوچک زاده