کلیدواژه‌ها = عملکرد بهینه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-131

حسن کیائی؛ حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی