کلیدواژه‌ها = Z12
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 281-310

سیدعلی روحانی؛ سیدمهدی بنی‌طبا؛ مصطفی موفق یامی