کلیدواژه‌ها = G21
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 281-310

سیدعلی روحانی؛ سیدمهدی بنی‌طبا؛ مصطفی موفق یامی


2. بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-280

صادق الهام


3. تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-176

جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی‌کلهرودی


4. آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-150

سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی