کلیدواژه‌ها = مصرف عمومی
تعداد مقالات: 1
1. اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-112

حشمت اله عسکری؛ بهروز بادپا