کلیدواژه‌ها = اقتصاد داوطلبانه
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-182

مهدی طغیانی؛ مرتضی درخشان؛ خدیجه نصرالهی