کلیدواژه‌ها = ظرفیت بالقوه زکات
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-106

محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان