کلیدواژه‌ها = شأن الگوی مصرف عرف مصرف فرد مسلمان مصرف متظاهرانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-154

احمد شعبانی؛ علی‌اکبر کریمی