کلیدواژه‌ها = جعاله
تعداد مقالات: 2
1. اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-248

حسین شیرمردی احمدآباد


2. تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-99

داوود منظور؛ اصغر آقا مهدوی؛ مسعود امانی؛ روح اله کهن هوش نژاد