تعداد مقالات: 171
1. پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-37

محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی


4. حد بهینه پیش¬گیری از اسراف

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-30

احمد شعبانی؛ وحید بیگدلی


8. خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-7

محمدمهدی عسکری (سردبیر)


9. بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-38

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


12. بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

سعید فراهانی‌فرد؛ محسن کشاورز


13. تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-32

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری


14. پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26

محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی


15. تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-38

صاحبه محمدیان‌منصور؛ ابوالقاسم گلخندان


16. بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-36

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


17. بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-30

عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


18. ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-40

کریم اسلاملوئیان


19. مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی


20. برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مهرناز شکرزهی


22. بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-28

رضا اکبریان؛ سارا استدلال


24. طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-68

سید عباس موسویان؛ داود نصرآبادی


25. گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 27-65

عادل پیغامی