تعداد مقالات: 171
-24. پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-37

محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی


-21. حد بهینه پیش¬گیری از اسراف

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-30

احمد شعبانی؛ وحید بیگدلی


-17. خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-7

محمدمهدی عسکری (سردبیر)


-16. بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-38

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


-13. بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

سعید فراهانی‌فرد؛ محسن کشاورز


-12. تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-32

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری


-11. پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26

محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی


-10. تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-38

صاحبه محمدیان‌منصور؛ ابوالقاسم گلخندان


-9. بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-36

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


-8. بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-30

عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


-7. ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-40

کریم اسلاملوئیان


-6. مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی


-5. برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مهرناز شکرزهی


-3. بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-28

رضا اکبریان؛ سارا استدلال


-1. طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-68

سید عباس موسویان؛ داود نصرآبادی