تعداد مقالات: 171
26. قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-68

احمد شعبانی؛ احمد بهاروندی


27. بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 31-58

غلامرضا مصباحی مقدم؛ احسان آقاجانی معمار؛ محمد عظیم زاده آرانی؛ حسین میسمی


28. تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-48

احمد شعبانی


30. ابعاد شناخت ربای جاهلی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 37-70

غلام رضا مصباحی مقدم؛ خلیل اله احمدوند


31. نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-27

الیاس نادران؛ محمد نعمتی


32. نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-64

احمد شعبانی؛ محمدمهدی نجفی علمی


34. تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-82

محمدمهدی عسکری؛ حسین غفورزاده


36. روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-68

علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی


38. طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


39. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-58

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد


40. نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-58

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدحسین حسین زاده


42. تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-54

محمد مهدی عسکری؛ محمد شیریجیان


43. ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-48

حسینعلی سعدی؛ رضا آقا موسی تهرانی


44. اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 218-248

حسین شیرمردی احمدآباد


45. جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-41

حسن آقا نظری


47. بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-91

سجاد سیفلو


48. تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 67-89

غلام رضا مصباحی مقدم؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


49. اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-87

حسین عیوضلو؛ جواد ارباب


50. گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-95

محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ علیرضا سجادیه