تعداد مقالات: 171
51. نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-65

محسن طرفدار


52. تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-91

حسین میسمی؛ سید عباس موسویان؛ محسن عبدالهی؛ حامد امرالهی


54. تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-58

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان


56. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-90

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی رعایائی؛ مهدی همتیان


57. اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-112

حشمت اله عسکری؛ بهروز بادپا


58. تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-86

محمدهادی زاهدی‌وفا؛ علی باقری


59. برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-106

محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان


60. کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-90

امیر خادم علیزاده؛ محمدحسین پورکاظمی؛ محسن کشاورز


61. تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-104

الیاس نادران؛ محمدجواد شریف‌زاده


62. نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-84

محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر


63. بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-86

مهدی قائمی اصل؛ عباسعلی سلطانی؛ سید مهدی مصطفوی؛ علی زبرجدی مشفق


65. روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-77

سید علی سبحانی ثابت؛ حسن سبحانی


66. آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-68

محمد سلیمانی؛ مرتضی اکبرزاده


67. مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-272

عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی


68. معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 43-75

رضا تهرانی؛ مجتبی تقی‌‌پور


70. قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-117

سید محمد حسینی


71. بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 99-124

دکتر کیومرث سهیلی؛ دکتر محمد نقی نظرپور؛ سید میثم حسنیان


72. جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-116

سید احسان خاندوزی


73. پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 97-124

مصطفی شمس الدینی؛ جواد شهرکی


74. طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-91

ابراهیم فرج