تعداد مقالات: 171
76. سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 95-119

احمد شعبانی؛ محمد سلیمانی


77. تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-82

محمد مهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا


78. «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-104

اصغر ابوالحسنی؛ احمد بهاروندی


79. بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-106

حمید تابلی؛ اسما کوچک زاده


80. بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-128

محمد لشکری؛ زکیه مهرپارسا


82. بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-154

احمد شعبانی؛ علی‌اکبر کریمی


83. بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-120

سید عدنان لاجوردی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ محسن رضایی صدرآبادی


84. بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-136

مهدی قائمی‌اصل؛ شهاب متین؛ صادق بافنده ایمان‌دوست؛ سیدمهدی موسوی‌بررودی


85. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-118

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی


86. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 78-116

رضا یارمحمدی؛ آذر عادل؛ غلامرضا مصباحی مقدم


87. بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-115

غلامعلی معصومی نیا؛ میثم فدایی واحد


88. تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-99

داوود منظور؛ اصغر آقا مهدوی؛ مسعود امانی؛ روح اله کهن هوش نژاد


89. بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-88

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک دات


90. نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 273-308

کیومرث سهیلی؛ سارا مرادی؛ مریم حیدریان


91. چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 77-112

داود نصرآبادی؛ احمد شعبانی


92. تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-120

محمد‌هادی زاهدی‌وفا؛ موسی شهبازی غیاثی؛ الیاس نادران


93. تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-153

محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره


94. حساب سرمایه‌گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-146

سجاد سیفلو


95. الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 117-144

کیومرث سهیلی؛ سید میثم حسنیان


96. نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-140

محمد لشکری؛ صادق بافنده ایمان دوست


97. مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-120

علی غلامی؛ سید محمد علی پوربخش


100. نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-101

صادق بختیاری؛ حسین میسمی؛ محمد سلیمانی