دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-188 
3. کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها

صفحه 57-90

امیر خادم علیزاده؛ محمدحسین پورکاظمی؛ محسن کشاورز


4. بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی

صفحه 91-120

سید عدنان لاجوردی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ محسن رضایی صدرآبادی