دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-232 
4. تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه

صفحه 77-99

داوود منظور؛ اصغر آقا مهدوی؛ مسعود امانی؛ روح اله کهن هوش نژاد


5. بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

صفحه 101-128

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر