دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-372 
4. تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

صفحه 89-120

محمد‌هادی زاهدی‌وفا؛ موسی شهبازی غیاثی؛ الیاس نادران


5. آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

صفحه 121-150

سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی