اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

علوم اقتصادی

 • zahediisu.ac.ir
سردبیر
محمدمهدی عسکری
محمدمهدی عسکری دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد ریاضی

 • m.askariisu.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
کریم اسلاملوئیان
کریم اسلاملوئیان استاد دانشگاه شیراز

اقتصاد بین‌الملل

 • keslamlorose.shirazu.ac.ir
مسعود درخشان
مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

اقتصاد ریاضی و بهینه‌سازی

 • derakhshancsr.ir
محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

علوم اقتصادی

 • zahediisu.ac.ir
مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد مدلسازی انرژی

 • sadeghiisu.ac.ir
سیدعباس موسویان
سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فقه اقتصادی

 • samosavianyahoo.com
غلامرضا مصباحی‌مقدم
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع)

فقه اقتصادی

 • gh.misu.ac.ir
عباس عرب‌مازار
عباس عرب‌مازار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اقتصادسنجی و توسعه

 • ab_arabmazarsbu.ac.ir
محمدمهدی عسکری
محمدمهدی عسکری دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد ریاضی

 • m.askariisu.ac.ir
حسین عیوضلو
حسین عیوضلو دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد پولی

 • ayvazlouisu.ac.ir
کاظم یاوری
کاظم یاوری استاد دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد بین‌الملل و توسعه

 • kyavarimodares.ac.ir
مدیر داخلی
محمد سلیمانی
محمد سلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

علوم اقتصادی

 • solimaniisu.ac.ir
 • 021-88094001-537