1. امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 173-209

10.30497/ies.2015.1621

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ علی صالح‌آبادی؛ سیدامیرحسین اعتصامی