نویسنده = محمدمهدی عسکری
ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد)

دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 231-260

10.30497/ies.2022.13207.1739

محمد مهدی عسکری؛ سعید صحت؛ اصغر آقا مهدوی؛ احسان جلالی لواسانی


واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک

دوره 13، شماره 1، آبان 1399، صفحه 55-84

10.30497/ies.2020.75466

محمد مهدی عسکری؛ حسین عیوضلو؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی موسوی بررودی


تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 361-406

10.30497/ies.2019.2369

عبدالمحمد کاشیان؛ احمد شعبانی؛ محمد مهدی عسکری


تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 31-54

10.30497/ies.2018.2229

محمد مهدی عسکری؛ محمد شیریجیان


نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 59-84

10.30497/ies.2016.1898

محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر


تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 53-82

10.30497/ies.2014.1559

محمدمهدی عسکری؛ حسین غفورزاده


تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

دوره 2، شماره 1، آبان 1388، صفحه 119-153

10.30497/ies.2009.1071

محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره