نویسنده = محمدهادی زاهدی‏‌وفا
تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی

دوره 12، شماره 1، آبان 1398، صفحه 89-120

10.30497/ies.2019.2515

محمد‌هادی زاهدی‌وفا؛ موسی شهبازی غیاثی؛ الیاس نادران


نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر

دوره 11، شماره 1، آبان 1397، صفحه 169-192

10.30497/ies.2018.2342

علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفا


تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)

دوره 10، شماره 1، آبان 1396، صفحه 161-188

10.30497/ies.2017.2110

محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی


نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 59-84

10.30497/ies.2016.1898

محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر


رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی

دوره 4، شماره 1، آبان 1390، صفحه 121-141

10.30497/ies.2011.1100

علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفا