1. بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 371-401

10.30497/ies.2021.75625

محمد توحیدی؛ مهدی حکیمیان؛ خلیل اله احمدوند


2. نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-288

10.30497/ies.2016.1903

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


3. ابعاد شناخت ربای جاهلی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 37-70

10.30497/ies.2009.1291

غلام رضا مصباحی مقدم؛ خلیل اله احمدوند