1. بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-120

سید عدنان لاجوردی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ محسن رضایی صدرآبادی