1. بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات

دوره 13، شماره 1، آبان 1399، صفحه 117-154

10.30497/ies.2020.75468

حسین غفورزاده آرانی؛ امیر خادم علیزاده؛ محمود عیسوی؛ سیداحسان خاندوزی


2. بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 7-30

10.30497/ies.2017.1986

عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


3. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، آبان 1392، صفحه 61-90

10.30497/ies.2013.1509

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی رعایائی؛ مهدی همتیان