1. نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-32

10.30497/ies.2021.75614

محمود اکبری؛ صادق الهام


2. تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 211-246

10.30497/ies.2021.75620

مهدی خطیبی


3. ‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 309-336

10.30497/ies.2021.75623

سیدامراله حسینی


4. واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-84

10.30497/ies.2020.75466

محمد مهدی عسکری؛ حسین عیوضلو؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی موسوی بررودی


5. آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-178

10.30497/ies.2017.1991

حسین میثمی؛ کامران ندری؛ فرشته ملاکریمی


6. نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-288

10.30497/ies.2016.1903

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


7. تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-86

10.30497/ies.2014.1599

محمدهادی زاهدی‌وفا؛ علی باقری


8. بررسی آیات ربا و احکام آن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 183-213

10.30497/ies.2009.1073

حسین غفوری چرخابی


9. بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-28

10.30497/ies.2008.2408

رضا اکبریان؛ سارا استدلال