1. ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 107-152

10.30497/ies.2021.75617

حسین سرآبادانی تفرشی؛ محمدصادق تراب زاده جهرمی؛ سید علیرضا سجادیه؛ علی مصطفوی ثانی


2. واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 153-180

10.30497/ies.2021.75618

محمد سلیمانی؛ محمد‌حسین بهمن‌پور خالصی


3. چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 181-210

10.30497/ies.2021.75619

محمد جواد توکلی


4. تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 211-246

10.30497/ies.2021.75620

مهدی خطیبی


5. طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 285-312

10.30497/ies.2020.75473

داریوش حسنوند


6. «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 263-293

10.30497/ies.2020.2781

محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمد جواد رضائی


7. مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-272

10.30497/ies.2019.2365

عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی


8. تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-168

10.30497/ies.2018.2341

محمد جواد توکلی


9. نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-192

10.30497/ies.2018.2342

علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفا


10. مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29

10.30497/ies.2018.2228

یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی


11. روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-77

10.30497/ies.2018.2230

سید علی سبحانی ثابت؛ حسن سبحانی


12. مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی)

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-154

10.30497/ies.2018.2233

احمد شعبانی؛ مرتضی عربلو


13. اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-160

10.30497/ies.2017.2109

رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا


14. بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-36

10.30497/ies.2016.1896

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


15. تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 227-260

10.30497/ies.2016.1804

مهدی طغیانی؛ امین مرادی باصیری


16. کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-90

10.30497/ies.2015.1756

امیر خادم علیزاده؛ محمدحسین پورکاظمی؛ محسن کشاورز


17. عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-178

10.30497/ies.2015.1759

سیدمهدی زریباف؛ علی‌اکبر ناسخیان؛ علی سعیدی


18. الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-119

10.30497/ies.2014.1600

محمدجواد شریف‌زاده؛ مجتبی حسنی


19. بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-158

10.30497/ies.2014.1563

حسن آقا نظری؛ سیدحسین علی دانش


20. بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-38

10.30497/ies.2013.1451

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


21. جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-92

10.30497/ies.2013.1453

محمد جواد شریف زاده


22. بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-118

10.30497/ies.2012.1104

مهدی فدائی


23. طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-91

10.30497/ies.2011.1098

ابراهیم فرج


24. بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 99-124

10.30497/ies.2010.1077

دکتر کیومرث سهیلی؛ دکتر محمد نقی نظرپور؛ سید میثم حسنیان


25. پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-37

10.30497/ies.2009.1067

محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی