کلیدواژه‌ها = مصرف
بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 7-36

10.30497/ies.2016.1896

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام

دوره 6، شماره 1، آبان 1392، صفحه 133-157

10.30497/ies.2013.1512

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی


طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، آبان 1390، صفحه 67-91

10.30497/ies.2011.1098

ابراهیم فرج


الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)

دوره 3، شماره 1، آبان 1389، صفحه 117-144

10.30497/ies.2010.1086

کیومرث سهیلی؛ سید میثم حسنیان