کلیدواژه‌ها = بانکداری اسلامی
بررسی آثار عقود مبادله‌ای بانکی بر ارزش افزوده‌ی بخش خدمات در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 11 تیر 1401

10.30497/ies.2022.242053.2046

سید نظام الدین مکیان؛ مهدیه دهقان هراتی


نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک

دوره 13، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 1-32

10.30497/ies.2021.75614

محمود اکبری؛ صادق الهام


تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام

دوره 13، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 33-80

10.30497/ies.2021.75615

داود محمودی نیا؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ لیلا برهانی


‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌

دوره 13، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 309-336

10.30497/ies.2021.75623

سیدامراله حسینی


نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره

دوره 12، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 1-34

10.30497/ies.2020.2773

میثم خسروی؛ کامران ندری


بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 101-128

10.30497/ies.2018.2232

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر


ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 85-118

10.30497/ies.2016.1899

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی


ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 173-198

10.30497/ies.2016.1802

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی


امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

دوره 8، شماره 1، آبان 1394، صفحه 27-56

10.30497/ies.2015.1755

سیدعباس موسویان؛ کامران ندری؛ حسین میسمی


تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 53-91

10.30497/ies.2012.1103

حسین میسمی؛ سید عباس موسویان؛ محسن عبدالهی؛ حامد امرالهی