آ

 • آزادفر، محمدصادق بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 279-308]
 • آقاتقی، مجید آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-94]
 • آقاجانی معمار، احسان بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 31-58]
 • آقا موسی تهرانی، رضا ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]

ا

 • ابریشمی، حمید مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 107-131]
 • ابریشمی، حمید تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 155-172]
 • ابوالحسنی، اصغر «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 93-104]
 • ابوالحسنی، اصغر ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]
 • ابوالحسنی هستیانی، اصغر بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 7-36]
 • ابوجعفری، روح اله بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 163-188]
 • احمدیان، اعظم تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 29-58]
 • احمدوند، خلیل اله ابعاد شناخت ربای جاهلی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]
 • احمدوند، خلیل اله بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-401]
 • احمدوند، خلیل‌اله نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-288]
 • ارباب، جواد اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 69-87]
 • ایزدخواستی، حجت اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 193-216]
 • استدلال، سارا بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 9-28]
 • اسلاملوئیان، کریم ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • اسماعیل پور دره، مهدی تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 119-153]
 • اعتصامی، سید امیر حسین امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-135]
 • اعتصامی، سیدامیرحسین امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 173-209]
 • اعوانی، مرضیه تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 247-287]
 • افقه، سیدمرتضی غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 347-375]
 • اکبری، محمود نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • اکبریان، رضا بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 9-28]
 • اکبرزاده، مرتضی آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • الماسی، مجتبی مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-94]
 • الهام، صادق بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 255-280]
 • الهام، صادق نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • امانی، مسعود تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-99]
 • امرالهی، حامد تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-91]
 • انصاری سامانی، حبیب روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 33-68]

ب

 • بادپا، بهروز اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-112]
 • بادپا، مهدی اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 309-336]
 • بادپیما، حسین بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-261]
 • باستانی‌فر، ایمان تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • باستانی‌فر، ایمان پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 119-148]
 • بافنده ایماندوست، صادق بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 81-106]
 • بافنده ایمان دوست، صادق نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 125-140]
 • بافنده ایمان‌دوست، صادق بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 105-136]
 • باقری، علی تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 57-86]
 • بختیاری، صادق نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • برهانی، لیلا تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 33-80]
 • بیگدلی، وحید حد بهینه پیش¬گیری از اسراف [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 5-30]
 • بنی‌طبا، سیدمهدی تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 281-310]
 • بهاروندی، احمد قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 37-68]
 • بهاروندی، احمد «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 93-104]
 • بهاروندی، احمد ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 179-206]
 • بهزادی موحد، محمدامین مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 89-112]
 • بهمن‌پور خالصی، محمد‌حسین واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 153-180]

پ

 • پاداش، حمید تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 155-172]
 • پارسائیان، محمد زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-178]
 • پاک دات، سید مهدی بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 69-88]
 • پیغامی، عادل پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 5-37]
 • پیغامی، عادل گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 27-65]
 • پیغامی، عادل تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 173-200]
 • پهلوان، منصور زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-178]
 • پوربخش، سید محمد علی مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 93-120]
 • پورفرج، علیرضا روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 33-68]
 • پورکاظمی، محمدحسین کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 57-90]

ت

 • تابلی، حمید بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 91-106]
 • تیاترج، علی مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • تراب زاده جهرمی، محمدصادق ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-152]
 • تراب زاده جهرمی، محمد صادق گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 59-95]
 • ترک زاده، جعفر بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-140]
 • تقی‌‌پور، مجتبی معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 43-75]
 • تکلیف، عاطفه نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 7-34]
 • تهرانی، رضا معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 43-75]
 • توتونچیان، ایرج نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 219-252]
 • توحیدی، محمد نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 199-288]
 • توحیدی، محمد بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-401]
 • توحیدی نیا، ابوالقاسم سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 167-180]
 • توحیدی نیا، ابوالقاسم تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]
 • توحیدی نیا، ابوالقاسم تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 179-221]
 • توحیدی‌نیا، ابوالقاسم بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 91-120]
 • تورانی، حیدر بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 121-148]
 • توسلی، محمد اسماعیل بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 201-232]
 • توسلی، محمد اسماعیل جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 85-116]
 • توکلی، محمد جواد تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 141-168]
 • توکلی، محمد جواد چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 181-210]

ج

 • جانی، سیاوش بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-261]
 • جعفری، ابوالفضل بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 149-165]
 • جلالی، ام‌البنین بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-68]
 • جهانتیغ، نازیلا ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 313-338]
 • جوانمردی، محمد مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 311-344]

چ

 • چشمی، علی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 37-58]

ح

 • حیدری، محمدرضا تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 7-32]
 • حیدریان، مریم نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-308]
 • حسامی عزیزی، باقر مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 89-112]
 • حسینی، سیدامراله ‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌ [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 309-336]
 • حسینی، سید عقیل آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 119-164]
 • حسینی، سید عقیل مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]
 • حسینی، سید محمد قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 93-117]
 • حسنی، مجتبی الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 87-119]
 • حسنیان، سید میثم بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 99-124]
 • حسنیان، سید میثم الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات) [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 117-144]
 • حسینی دولت‌آبادی، سیدمهدی ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 173-198]
 • حسین زاده، محمدحسین نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 31-58]
 • حسن زاده، حسین آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-94]
 • حسن زاده، علی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 29-58]
 • حسینی کندلجی، میرهادی تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 33-80]
 • حسنی‌مقدم، رفیع بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 7-36]
 • حسنی‌مقدم، رفیع مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 209-232]
 • حسنوند، داریوش طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 285-312]
 • حشمتی، محمدرسول آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 121-150]
 • حکیمیان، مهدی بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-401]
 • حمیدی، پروین بکارگیری تعدیل انتخاب‌های غیربهینه در یک مدل تعادلی با کارگزاران اقتصادی ناهمگن؛ مطالعه موردی: آموزش گزاره‌های اسراف تخصیصی و اتلافی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 33-54]

خ

 • خادم علیزاده، امیر کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 57-90]
 • خادم علیزاده، امیر مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-372]
 • خادم علیزاده، امیر بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 117-154]
 • خاندوزی، سیداحسان رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 105-125]
 • خاندوزی، سیداحسان بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 117-154]
 • خاندوزی، سید احسان جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 89-116]
 • خانزاده، یاور اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 199-226]
 • خسروی، میثم نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • خطیبی، مهدی تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 211-246]
 • خوئینی، غفور جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]

د

 • دانامزرعه، حسن مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 209-232]
 • دانش، سیدحسین علی بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-158]
 • درخشان، مرتضی پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 153-182]
 • درخشان، مسعود قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 7-52]
 • دهمرده، مجید ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 313-338]
 • دولتی، نیکو بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 149-165]

ذ

 • ذوالفقاری، امیراحمد نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 219-252]

ر

 • رستمی، محمدزمان پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 7-26]
 • رستمی، محمدزمان بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 115-140]
 • رستمی، محمد زمان تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 171-199]
 • رستمی، محمد زمان تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • رستمی، محمد هادی بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 115-140]
 • رستمی، محمد هادی تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 171-199]
 • رستمی، محمد هادی تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-32]
 • رستمی، محمدهادی پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 7-26]
 • رشیدی طغرالجردی، مصطفی مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 133-157]
 • رضایی صدرآبادی، محسن بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 91-120]
 • رضائی، حسین ارزیابی راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • رضائی، محمد جواد تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 67-89]
 • رضائی، محمد جواد «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-293]
 • رضائی، محمد جواد روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 155-180]
 • رعایائی، مهدی نمایه سال دوم (پاییز و زمستان 88 و بهار و تابستان 89) شماره‌های 3 و 4 [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 189-194]
 • رعایائی، مهدی نمایه سال سوم (پاییز و زمستان 89 و بهار و تابستان 90) شماره‌های 5 و 6 [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 171-175]
 • رعایائی، مهدی نمایه سال چهارم (پاییز و زمستان 90 و بهار و تابستان 91) شماره‌های 7 و 8 [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 185-190]
 • رعایائی، مهدی نمایه سال پنجم شماره های 9 و 10 [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 157-162]
 • رعایائی، مهدی مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-90]
 • رعایائی، مهدی نمایه سال ششم (پاییز و زمستان 92 و بهار و تابستان 93) شماره های 11 و 12 [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 193-198]
 • رنجبر، منصور بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-128]
 • رنجبرفلاح، محمدرضا ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]
 • روحانی، سیدعلی تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 281-310]

ز

 • زاهدی‏‌وفا، محمدهادی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 59-84]
 • زاهدی وفا، محمد هادی پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 5-37]
 • زاهدی وفا، محمد هادی رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 121-141]
 • زاهدی وفا، محمد هادی تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 161-188]
 • زاهدی وفا، محمد هادی نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 169-192]
 • زاهدی وفا، محمدهادی مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 103-139]
 • زاهدی‌وفا، محمد‌هادی تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]
 • زاهدی‌وفا، محمدهادی تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 57-86]
 • زبرجدی مشفق، علی بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • زریباف، سیدمهدی مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 127-156]
 • زریباف، سیدمهدی عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 147-178]
 • زریباف، سیدمهدی مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-372]

س

 • سبحانی، حسن مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 107-131]
 • سبحانی، حسن روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • سبحانی ثابت، سید علی روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • سبحانی‌ثابت، سیدعلی بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 117-148]
 • سجادیه، سید علیرضا ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-152]
 • سجادیه، علیرضا گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 59-95]
 • سید نورانی، سید محمدرضا بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-128]
 • سرآبادانی تفرشی، حسین ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-152]
 • سعیدی، علی رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 121-141]
 • سعیدی، علی عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 147-178]
 • سعیدی، علی نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 169-192]
 • سعدی، حسینعلی تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 161-188]
 • سعدی، حسینعلی ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 27-48]
 • سعدی، حسینعلی امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-135]
 • سیفی، محمد مهدی مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-360]
 • سیفلو، سجاد بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 69-91]
 • سیفلو، سجاد حساب سرمایه‌گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-146]
 • سلامی، سیدرضا شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 339-366]
 • سلطانی، عباسعلی بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • سلیمانی، محمد سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-119]
 • سلیمانی، محمد نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • سلیمانی، محمد بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 177-198]
 • سلیمانی، محمد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • سلیمانی، محمد آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • سلیمانی، محمد جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 323-346]
 • سلیمانی، محمد واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 153-180]
 • سلیمی‌فر، مصطفی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 31-55]
 • سهیلی، دکتر کیومرث بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 99-124]
 • سهیلی، کیومرث الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات) [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 117-144]
 • سهیلی، کیومرث مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-94]
 • سهیلی، کیومرث نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-308]
 • سهیلی، کیومرث مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 113-138]

ش

 • شاهرودی، محمدرضا معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 201-222]
 • شیریجیان، محمد تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 31-54]
 • شیرزاد، محمد حسن بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-30]
 • شیرزاد، محمد حسین بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-30]
 • شریف زاده، محمد جواد ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 5-36]
 • شریف زاده، محمد جواد هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 5-30]
 • شریف زاده، محمد جواد جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 65-92]
 • شریف‌زاده، محمدجواد الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 87-119]
 • شریف‌زاده، محمدجواد تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 75-104]
 • شیرمردی احمدآباد، حسین اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 218-248]
 • شعبانی، احمد قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 37-68]
 • شعبانی، احمد حد بهینه پیش¬گیری از اسراف [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 5-30]
 • شعبانی، احمد تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 31-48]
 • شعبانی، احمد سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-119]
 • شعبانی، احمد نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • شعبانی، احمد زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 35-60]
 • شعبانی، احمد بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 107-154]
 • شعبانی، احمد طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 39-74]
 • شعبانی، احمد بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 117-148]
 • شعبانی، احمد مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 129-154]
 • شعبانی، احمد تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-406]
 • شعبانی، احمد چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 77-112]
 • شکرزهی، مهرناز برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
 • شکوهی، محمدرضا تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 149-176]
 • شمس الدینی، مصطفی پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 97-124]
 • شمسی نژاد، سید سعید طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 181-218]
 • شهبازی غیاثی، موسی تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]
 • شهرکی، جواد پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 97-124]

ص

 • صاحب‌هنر، حامد به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 31-55]
 • صادقی سقدل، حسین اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 199-226]
 • صادقی شاهدانی، مهدی تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 5-35]
 • صادقی شاهدانی، مهدی بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 7-38]
 • صادقی شاهدانی، مهدی مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 133-157]
 • صادقی شاهدانی، مهدی ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 85-118]
 • صادقی شاهدانی، مهدی بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 69-88]
 • صادقی شاهدانی، مهدی آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 137-170]
 • صادقی شاهدانی، مهدی واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 55-84]
 • صالحی، قاسم شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 339-366]
 • صالح‌آبادی، علی امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 173-209]
 • صبوری، علیرضا آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-94]
 • صحت، سعید شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 339-366]

ط

 • طاهرپور، جواد تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • طرفدار، محسن نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 49-65]
 • طغیانی، مهدی پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 153-182]
 • طغیانی، مهدی تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 227-260]

ع

 • عادل، آذر شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 78-116]
 • عاملی، احمد تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 5-35]
 • عبدالملکی، حجت اله الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 21-51]
 • عبدالملکی، حجت اله مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 103-139]
 • عبدالملکی، حجت اله تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 159-191]
 • عبدالهی، محسن تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-91]
 • عبدشریفی، فاطمه بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-140]
 • عبدلی، قهرمان انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 165-183]
 • عبدلی، قهرمان اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 139-160]
 • عربلو، مرتضی بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 177-198]
 • عربلو، مرتضی مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 129-154]
 • عرفانی، علیرضا تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 247-287]
 • عزتی، مرتضی برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
 • عزتی، مرتضی ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 313-338]
 • عسکری، حشمت اله اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 83-112]
 • عسکری، محمد مهدی تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 119-153]
 • عسکری، محمد مهدی تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]
 • عسکری، محمد مهدی تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 31-54]
 • عسکری، محمد مهدی تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-406]
 • عسکری، محمد مهدی واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 55-84]
 • عسکری، محمدمهدی تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 53-82]
 • عسکری، محمدمهدی برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 69-106]
 • عسکری، محمدمهدی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 59-84]
 • عسکری (سردبیر)، محمدمهدی خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 5-7]
 • عیسوی، محمود سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 137-172]
 • عیسوی، محمود اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 207-224]
 • عیسوی، محمود مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-372]
 • عیسوی، محمود بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 117-154]
 • عظیم زاده آرانی، محمد بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 31-58]
 • عظیم‌زاده آرانی، محمد تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 149-176]
 • عندلیب، محمد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • عیوضلو، حسین مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 5-26]
 • عیوضلو، حسین اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 69-87]
 • عیوضلو، حسین آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 119-164]
 • عیوضلو، حسین شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 121-146]
 • عیوضلو، حسین درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 139-171]
 • عیوضلو، حسین مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-40]
 • عیوضلو، حسین واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 55-84]

غ

 • غفاری، هادی مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 89-112]
 • غفاری فرد، محمد تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 337-370]
 • غفوری چرخابی، حسین بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 183-213]
 • غفورزاده، حسین تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 53-82]
 • غفورزاده آرانی، حسین بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 117-154]
 • غلامی، علی مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 93-120]
 • غلامی، علی مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 311-344]
 • غلامی، علی بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 279-308]

ف

 • فائزی، سیدمجتبی تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 155-172]
 • فدایی واحد، میثم بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 87-115]
 • فدائی، مهدی بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 93-118]
 • فراهانی‌فرد، سعید بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • فرج، ابراهیم طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 67-91]
 • فردی‌کلهرودی، رضا تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • فرزین وش، اسداله نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 141-161]
 • فرهادیان آرانی، علی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 141-170]

ق

 • قاسمی، عبدالرسول تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 149-176]
 • قاسمی، فاطمه ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]
 • قاسمی اصل اصطهباناتی، محمد جواد بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 253-284]
 • قانع، احمدعلی بررسی مشروعیت اجاره پول [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 233-254]
 • قائمی اصل، مهدی بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • قائمی‌اصل، مهدی بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 105-136]
 • قائمی‌اصل، مهدی ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 177-208]
 • قائمی‌اصل، مهدی بکارگیری تعدیل انتخاب‌های غیربهینه در یک مدل تعادلی با کارگزاران اقتصادی ناهمگن؛ مطالعه موردی: آموزش گزاره‌های اسراف تخصیصی و اتلافی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 33-54]
 • قربانپور(دشتکی)، علی گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 295-322]
 • قلیچ، وهاب جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 155-182]
 • قلیچ، وهاب معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 145-163]
 • قلیچ، وهاب سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 137-172]
 • قلیچ، وهاب بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 189-211]
 • قنبری ممان، سارا تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 179-221]
 • قوامی، سید حسن انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 165-183]
 • قوامی، سید حسن بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-128]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 35-60]
 • کاشیان، عبدالمحمد برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 69-106]
 • کاشیان، عبدالمحمد طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 39-74]
 • کاشیان، عبدالمحمد تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-406]
 • کاشیان، عبدالمحمد تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 247-287]
 • کیائی، حسن مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 107-131]
 • کیائی، حسن جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 323-346]
 • کریمی، علی‌اکبر بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 107-154]
 • کریمی، مجید شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 121-146]
 • کریمی، محمود مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-360]
 • کشاورز، محسن بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • کشاورز، محسن کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 57-90]
 • کهن هوش نژاد، روح اله تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-99]
 • کوچک زاده، اسما بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 91-106]

گ

 • گلی، یحیی مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • گلی، یونس مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • گلخندان، ابوالقاسم تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 7-38]
 • گلدوزها، مهدی مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 103-139]
 • گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 33-68]

ل

 • لاجوردی، سید عدنان بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 91-120]
 • لرستانی، الهام مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 71-94]
 • لشکری، محمد نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 125-140]
 • لشکری، محمد بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 113-128]

م

 • متین، شهاب بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 105-136]
 • میثمی، حسین آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 149-178]
 • مجاهدی موخر، محمد مهدی جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 85-116]
 • مجتهد سلیمانی، ابوالحسن جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]
 • محبی، محمدتقی نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 141-161]
 • محبی، محمدتقی تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 407-432]
 • محسنی، حسین بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 7-38]
 • محمدی، تیمور بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-128]
 • محمدی، تیمور تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • محمدیان‌منصور، صاحبه تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 7-38]
 • محمدپور، رضا اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 139-160]
 • محمدرحیمی، امیر تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 161-188]
 • محمودیان، یعقوب مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • محمودی نیا، داود تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 33-80]
 • مرادی، سارا نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 273-308]
 • مرادی باصیری، امین تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 227-260]
 • مرتضوی، سید سلمان مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 337-360]
 • مرتضوی کاخکی، مرتضی نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 31-58]
 • میرحسینی، مینا ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 177-208]
 • میرزایی، هادی تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 337-370]
 • مروی، رمضانعلی نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 219-252]
 • میسمی، حسین بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 31-58]
 • میسمی، حسین تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-91]
 • میسمی، حسین نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 83-101]
 • میسمی، حسین امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 27-56]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 31-58]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-90]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 78-116]
 • مصباحی مقدم، غلام رضا تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 67-89]
 • مصباحی مقدم، غلام رضا ابعاد شناخت ربای جاهلی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-70]
 • مصباحی‌مقدم، غلامرضا امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 173-209]
 • مصطفوی، سید مهدی بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • مصطفوی ثانی، علی ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 107-152]
 • مصلایی‌پور، عباس بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-30]
 • معرفی محمدی، عبدالحمید مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 249-272]
 • معصومی نیا، غلامعلی بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 87-115]
 • مقصودی، حمیدرضا مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 133-157]
 • مقصودی، حمیدرضا استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 59-85]
 • ملاکریمی، فرشته آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 149-178]
 • منصوری، سیدامین غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 347-375]
 • منظور، داوود تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-99]
 • مهدوی، اصغر آقا تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-99]
 • مهدوی عادلی، محمدحسین نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 31-58]
 • مهرآرا، محسن اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 139-160]
 • مهربانی، وحید حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 5-19]
 • مهربان پور، محمدرضا آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 121-150]
 • مهرپارسا، زکیه بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 113-128]
 • موحدی بکنظر، مهدی تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 67-89]
 • موحدی بکنظر، مهدی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 59-84]
 • موحدی بکنظر، مهدی «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-293]
 • موحدی بکنظر، مهدی روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 155-180]
 • موید فرد، احمد اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 207-224]
 • موسویان، سیدعباس ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]
 • موسویان، سیدعباس امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 27-56]
 • موسویان، سید عباس طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 39-68]
 • موسویان، سید عباس تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-91]
 • موسویان، سید عباس آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 121-150]
 • موسویان، سید عباس طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 181-218]
 • موسوی بررودی، سید مهدی واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 55-84]
 • موسوی‌بررودی، سیدمهدی بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 105-136]
 • موفق یامی، مصطفی تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 281-310]
 • مومنی، فرشاد تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 149-176]

ن

 • ناجی میدانی، علی اکبر نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 31-58]
 • نادران، الیاس ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) [دوره 3، شماره 1، 1389، صفحه 5-36]
 • نادران، الیاس هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 5-30]
 • نادران، الیاس نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 7-27]
 • نادران، الیاس تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام) [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 75-104]
 • نادران، الیاس تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]
 • ناسخیان، علی‌اکبر عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 147-178]
 • نجفی ضیاء، مهدی جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]
 • نجفی علمی، محمدمهدی نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 39-64]
 • ندری، کامران جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 155-182]
 • ندری، کامران ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 121-151]
 • ندری، کامران امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 27-56]
 • ندری، کامران آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 149-178]
 • ندری، کامران نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • نصرآبادی، داود طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه [دوره 2، شماره 1، 1388، صفحه 39-68]
 • نصرآبادی، داود ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008) [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 85-118]
 • نصرآبادی، داود چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 77-112]
 • نصر اصفهانی، محمد بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 201-232]
 • نصراللهی، زهرا بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-68]
 • نصراللهی نسب، مجتبی آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 137-170]
 • نصرالهی، خدیجه پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 153-182]
 • نصیرخانی، پرویز برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
 • نظری، حسن آقا تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 147-162]
 • نظری، حسن آقا بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 129-158]
 • نظری، حسن آقا جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 29-41]
 • نظرپور، دکتر محمد نقی بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 99-124]
 • نعمتی، علی جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 85-116]
 • نعمتی، محمد نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز [دوره 5، شماره 1، 1391، صفحه 7-27]
 • نعمتی، محمد نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 59-84]
 • نعمتی، محمد استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 59-85]
 • نعمتی، محمد «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-293]

و

 • واعظ برازانی، محمد تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 159-191]
 • وثوق، بلال شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 141-170]
 • وثوقی، زینب تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 159-191]

ه

 • هاتفی مجومرد، مجید بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-68]
 • هادوی‌نیا، علی‌اصغر پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 119-148]
 • همایونی‌فر، مسعود بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 37-58]
 • همتیان، مهدی مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 61-90]

ی

 • یارمحمدی، رضا شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 78-116]
 • یاقوتی جعفرآباد، فاطمه بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 37-58]
 • یاوری، وحید آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 137-170]