آ

 • آقاتقی، مجید آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-94]

ا

 • اعتصامی، سید امیر حسین امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-135]
 • افقه، سیدمرتضی غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 347-375]
 • الهام، صادق بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 255-280]

ب

 • بادپیما، حسین بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-261]
 • بنی‌طبا، سیدمهدی تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 281-310]

ت

 • توسلی، محمد اسماعیل بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 201-232]

ج

 • جانی، سیاوش بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-261]
 • جلالی، ام‌البنین بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-68]
 • جوانمردی، محمد مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 311-344]

ح

 • حسن زاده، حسین آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-94]
 • حسنی‌مقدم، رفیع مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 209-232]
 • حشمتی، محمدرسول آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 121-150]

خ

 • خادم علیزاده، امیر مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-372]
 • خسروی، میثم نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • خوئینی، غفور جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]

د

 • دانامزرعه، حسن مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 209-232]

ر

 • رستمی، محمد زمان تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 171-199]
 • رستمی، محمد هادی تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 171-199]
 • رضائی، حسین ارزیابی راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 69-88]
 • رضائی، محمد جواد «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-293]
 • روحانی، سیدعلی تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 281-310]

ز

 • زاهدی‌وفا، محمد‌هادی تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]
 • زریباف، سیدمهدی مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-372]

س

 • سعدی، حسینعلی امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 95-135]
 • سلیمانی، محمد جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 323-346]

ش

 • شهبازی غیاثی، موسی تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]

ص

 • صادقی شاهدانی، مهدی آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 137-170]
 • صبوری، علیرضا آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 63-94]

ط

 • طاهرپور، جواد تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]

ع

 • عیسوی، محمود مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 345-372]
 • عیوضلو، حسین مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-40]

غ

 • غلامی، علی مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 311-344]

ف

 • فردی‌کلهرودی، رضا تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]

ق

 • قانع، احمدعلی بررسی مشروعیت اجاره پول [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 233-254]
 • قائمی‌اصل، مهدی ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 177-208]
 • قربانپور(دشتکی)، علی گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 295-322]

ک

 • کیائی، حسن جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 323-346]

م

 • مجتهد سلیمانی، ابوالحسن جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]
 • محمدی، تیمور تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 151-176]
 • میرحسینی، مینا ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 177-208]
 • منصوری، سیدامین غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 347-375]
 • مهربان پور، محمدرضا آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 121-150]
 • موحدی بکنظر، مهدی «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-293]
 • موسویان، سید عباس آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 121-150]
 • موفق یامی، مصطفی تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 281-310]

ن

 • نادران، الیاس تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]
 • نجفی ضیاء، مهدی جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-62]
 • ندری، کامران نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • نصر اصفهانی، محمد بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 201-232]
 • نصراللهی، زهرا بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-68]
 • نصراللهی نسب، مجتبی آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 137-170]
 • نعمتی، محمد «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-293]

ه

 • هاتفی مجومرد، مجید بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 41-68]

ی

 • یاوری، وحید آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 137-170]